ARCHITECTUUR / DESIGN / MASTERPLAN / INTERVENTIE

SELECTIE / ALLE

Architectuur
042 Hôtel Particulier [uitvoeringsdossier]
024 Kreuken [uitgevoerd]
036 Décollage [uitgevoerd]
052 Zwaluw [bouwaanvraag]
047 Soberrijk [uitvoeringsdossier]
034 Bressen [werf]
032 Snoeien en schoren [werf]
035 Tafelkamer [uitgevoerd]
054 Reprise [uitvoeringsdossier]
037 Weifelwand [uitgevoerd]
051 Kine In Form [uitgevoerd]
007 Krattenkast [uitgevoerd]
025 Assisenzaal Oud Gerechtsgebouw Antwerpen [aanbesteding]
043 Kenter [uitvoeringsdossier]
053 Dwarsligger [uitvoeringsdossier]
057 Een gat in de lucht III [uitvoeringsdossier]
056 Een gat in de lucht II [uitvoeringsdossier]
018 Zolder bij de Peperbus [werf]
029 Vlecht aan de kaai [concept]
049 Spilspatie [concept]
039 Chapeau [concept]
041 Huistuin [concept]
040 Jagershut [concept]
031 Peperkoek [concept]


Design
019 Klutter [prototyping]
021 Papegaaikast [prototyping]
013 Draftafel [uitgevoerd]
051 Kine In Form [uitgevoerd]
012 Kruiskruk [uitgevoerd]
008 Plankenvloertafel [uitgevoerd]
023 Stukken Tafel [uitgevoerd]
007 Krattenkast [uitgevoerd]
006 Komeetkruk [uitgevoerd]
003 Ferrocementen Koffietafel[uitgevoerd]
033 Toiletkabinet [Concept]


Masterplan
038 Elektriciteitscentrale Langerbrugge [uitgevoerd]
058 Vleeshuis Antwerpen [lopende]
044 Halve Maan [concept]
064 Hoofding [concept]
016 Grondverzet [concept]

Interventie
002 Betonnen Boot [uitgevoerd]
046 Incision III (bolwerk) [uitgevoerd]
010 Aanplakbiljet [uitgevoerd]
022 Anomalieën [uitgevoerd]
026 Kunsthut [concept]
004 Reset [concept]

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

036 Décollage  

044 Halve Maan  

010 Aanplakbiljet  

002 Betonnen Boot  

046 Incision III (bolwerk)  

022 Anomalieën  

022 Anomalieën  

022 Anomalieën  

019 Klutter  

032 Snoeien en Schoren  

026 Kunsthut  

002 Betonnen Boot  

002 Betonnen Boot  

046 Incision III (bolwerk)  

032 Snoeien en Schoren  

023 Stukken Tafel  

002 Betonnen Boot  

024 Kreuken  

002 Betonnen Boot  

025 Assisenzaal Oud Gerechtsgebouw  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

024 Kreuken  

042 Hôtel Particulier  

013 Draftafel  

024 Kreuken  

021 Papegaaikast  

024 Kreuken  

026 Kunsthut  

013 Draftafel  

007 Krattenkast  

007 Krattenkast  

012 Kruiskruk  

034 Bressen  

008 Plankenvloertafel  

008 Plankenvloertafel  

006 Komeetkruk  

004 Reset  

003 Ferrocementen Koffietafel  

003 Ferrocementen Koffietafel