ACTIVITEITEN / OVER ONS / BIO / JURIDISCH

Marge realiseert projecten die de grens aftasten van architectuur en wat er vlak naast lijkt te vallen. Steven Schreurs en Thomas Roelandts, twee jonge architecten die met hun ietwat sarcastisch oog op zoek gaan naar het overstijgen van zuiver formele of functionele oefeningen, om zo op vorm, functie en betekenis een geïntegreerd antwoord te bieden. Eén van meerdere antwoorden, soms bevreemdend, onlogisch of wat komisch; steeds relevant.

Marge zit aan de rand van de dingen. Marge zit tussen twee dingen, zonder exclusief tot één van die dingen te behoren. Marge glipt door de netten van de bepaling. Marge is de kanttekening. Marge is als wachten. Marge is nutteloos. Marge is relevant. Marge is een katalysator om situaties te laten plaatsvinden. Marge biedt verzet tegen horror vacui. Marge is asfalt gehuld in oranje natriumlicht. Marge is melancholisch. Marge is overal. MARGE drinkt graag koffie en hoopt dat ook van u, wees vrij ons te contacteren.

Foto: Leen Van Severen