ACTIVITEITEN / OVER ONS / BIO / JURIDISCH

Inschrijving Orde
Marge architecten bv bvba is ingeschreven op de tabel van de provinciale Raad van de Orde van Architecten van Oost-Vlaanderen

Verzekering
Marge is voor de burgerlijke beroepsaanspakelijkheid gedekt voor alle opdrachten in België door een verzekering bij de maatschappij EUROMAF, Polis nr : 8100866J. Euromaf België is gevestigd te Paepsemlaan 11 blok A bus 4, 1070 Brussel en heeft als ondernemingsnummer BE 478.841.983, website www.euromaf.be, email euromaf.be@euromaf.com. Marge is verzekerd voor het volgende kapitaal; Lichamelijke schade: 1.500.000€ per schadegeval, Onstoffelijke en stoffelijke schade gemengd: 500.000€ per schadegeval, Toevertrouwd voorwerp: 10.000€ per schadegeval

Gedragscodes
Voor een opsomming van de gedragscodes waaraan de onderneming onderworpen is verwijzen we door naar het reglement van beroepsplichten op de site van de Orde van Architecten.

Foto: Leen Van Severen