Chapeau

Haalbaarheidsstudie voor de renovatie van een bijzonder complexe, vrijstaande woning tot een thuis voor het moderne leven.


Merelbeke, 2017, particuliere klantTeruggetrokken van de straat, maar meteen onmiskenbaar specifiek; de woning dient zich aan als rariteitenkabinet, een caleidoscoop, maar geen chimaera, alles heeft zijn plek, zijn systeem, zijn betekenis: de nissen en erkers, de trappen en kamerhoogtes, het heuvelend dak. Het gebouw biedt een dens en ogenschijnlijk onuitputtelijk aanbod van ruimtelijke kwaliteit aan. Er wordt gevraagd om de specifieke eisen van het moderne leven te toetsen aan de specifieke eigenschappen van de woning, met oog op een eventuele aankoop. Te onderzoeken in de haalbaarheidsstudie: een programma met meer bergruimte, grotere slaapvertrekken, een akoestische scheiding tussen dag en nacht, een energetisch performanter geheel.

Meten is weten. Analyses van de bestaande toestand geven inzicht in de woning en leggen haar interne werking open. Bouwevolutieplannen tonen haar verleden met vier duidelijke bouwfases. Een functieanalyse duidt een duidelijke clustering van functies aan en het specifiek circulatiepatroon dat geen gangen, maar wel doorloopruimtes oplevert. Vele ruimtes voldoen niet aan de minimum norm vrije hoogte. Een discrepantie tussen ruimtes met nagenoeg geen daglicht en deze waar het overvloedig aanwezig is.

Verschillende scenario’s vormen varianten op hetzelfde concept: verticale uitbreiding en de verderzetting van het organiserend systeem waarbij de ruimtes zich in een spiraalvorm rondom de circulatieas slingeren. Door een simpele verschuiving van de ingang ontstaat een in zichzelf draaiende trappenhal die akoestisch afgesloten is, maar het ruimtelijke doorzicht bewaart. Uitbreiding kan naar onder toe, door te gaan uitgraven. Een andere manier is door een volume op het gebouw te zetten: het complexe kartelende dakenlandschap, dat bovendien in erbarmelijke staat is, wordt aangevuld en vernieuwd tot een nieuwe, heldere vorm die meer vierkante meters (horizontale meters) en gewenste vrije hoogtes (verticale meters) doet ontstaan. Het gebouw krijgt zo een hoed die naargelang het programma plat kan zijn of in helling kan staan. De woning met hoed staat rustiger in het landschap, de complexiteit blijft een geheim bewaard vanbinnen.

Volumestudies hoed  

analyseschema's niveau +0  

zicht op trappenhal scenario 3/4  

zicht op leefruimte scenario 1/4  

uitbreiding met hoed scenario 3/4  

bestaande toestand  

plan bestaande toestand +0  

plan scenario 1/4 +0  

plan bestaande toestand +1  

plan scenario 2/4 +1