Dwarsligger

Renovatie van een geïnventariseerde arbeiderswoning waarbij compact wonen, ruimtelijkheid en het organische elkaar vinden in dwarse staketsels met verscheidene invullingen.

Duffel, 2018-..., particuliere klantZe zijn er allemaal in één keer gebouwd, de arbeiderswoningen, allemaal identiek met hun bakstenen rollagen, de luikjes en in het midden van het mansardedak: de dakkapel. De hoeken van het bouwblok zijn wat anders en groter. Het historisch beeld is ondertussen al wat vertroebeld door nonchalante verbouwingen. Ooit samen bedacht, zijn de huizen nu hun eigen leven gaan leiden. Het straatbeeld is evenwel een geïnventariseerd stadszicht. De verbouwing beperkt zich tot één van de woningen. Vroeger was die ook nog een slagerij, trouwens. We proberen het beter te doen dan de buren.

Het huisje heeft een vrij intacte buitenschil. Er is weinig verloren gegaan; zelfs toen een nieuwe achterbouw tegen het historische volume kwam, werden de achterdeur en het achterraam behouden, in het interieur dan. We hebben geluk gehad, zelfs het enkel glas met de roedelatten is bewaard. Binnen de schil is de situatie fragmentarischer. Op het gelijkvloers zijn voornamelijk nog twee hoge deuren behouden. Op de verdieping is het kleine grondplan verder opgedeeld door allerlei muren, deuren en een steile trap. Er zijn hier meer hindernissen dan voordelen. De bouwheer wenst een organisch leven in het huis met een zekere ruimtelijkheid die het compact wonen compenseert.

De woning krijgt een beperkte volumevergroting op het gelijkvloers achteraan. De architectuur houdt het midden tussen een vrij plan en kamerarchitectuur. De scheimuren zijn wat ze zijn, dus worden er genuanceerde grenzen gemaakt in dwarse richting, zowel verticaal als horizontaal. Hout tussen stenen. De grenzen tonen zich als geordende staketsels die allerlei bouwelementen een compositie en betekenis geven: buitenramen, kasten, deurlijsten, trappen, kokers. Sommige van die bouwelementen zijn nieuw, andere zijn oud. Die oude kregen een manipulatie mee om hun historische verhaal aan te vullen met een nieuwe logica. Ze hebben dus heel wat te vertellen. Het staketsel organiseert de woning. Het is niet helemaal duidelijk of het eigenlijk architectuur of meubel is. Je kan er door gluren. Er valt langs allerlei kanten licht door. Op dit uur oranje. Het is niet duidelijk vast te stellen of het van de westenzon of van de vuurput op het terras komt.

historisch straatbeeld  

schets interieur  

schets interieur  

axonometie staketsel  

axonometrie staketsel