Vleeshuis Antwerpen

Haalbaarheidsstudie voor de bestemming van het oud Vleeshuis in Antwerpen, een 500 jaar oud beschermd monument

Antwerpen, 2018-2019, AG Vespa en Museum Klank Van De Stad, i.o.v Origin Architecture and Engineering, Daidalos en FPC Risk.De inhoud en resultaten van deze studie zijn momenteel nog besloten.

westgevel bestaande situatie  

bestaande dakkap  

bestaande gevel  

bestaande gewelven  

bestaande torenspits