Elektriciteitscentrale Langerbrugge

Herbestemmingsstudie voor het ketelhuis, de machinehal en de schoorsteen van de voormalige elektriciteitscentrale van Langerbrugge (beschermd monument)

Gent, 2016, professionele klant, iov Origin Architecture and EngineeringWaar nu wind is was vroeger rook. Voor de windmolens was de haven -van Gent- vooral een landschap van schouwen. Tussen water en dorp staat nog steeds een hele hoge schouw -de hoogste- verbonden aan hele grote gebouwen. De magistrale elektriciteitscentrale van Langerbrugge leverde decennia lang stroom aan de Gentse regio en haar haven. Progressief en baanbrekend, op Europese en mondiale schaal, getuigt de complexe site van een geschiedenis aan energieopwekking. Het beschermd monument verloor haar initiële functie al een tiental jaren geleden en werd later gedeeltelijk gerestaureerd en herbestemd; maar het ketelhuis, de machinezaal en de schoorsteen blijven voorlopig lege schillen. Een motor zonder vonk.

Alvorens toekomstbeelden te ontwikkelen worden de gebouwen en omgeving uitvoerig anatomisch gedissecteerd, in ruimte en tijd, in abstract en concreet. Wordt onderzocht: bouwgeschiedenis, erfgoedwaarden, bouwtechnische toestand, architecturale kwaliteiten, landschappelijke kwaliteiten, juridische context, financiële toestand. Een vergaarbak aan informatie.

Drie onderzoekspistes destilleren zichzelf uit het brouwsel. Een verticaal magazijn en verdeelcentrum: een uitgedachte maximalisatie van vloeroppervlakte dat mitigeert met het erfgoed. Een parkeergebouw met KMO-ruimtes erboven: een combinatie van herbestemmingen vullen de grote gebouwen op. Een scheepvaartmuseum: een publieke functie met een complexer en wijder reikend financiëringsmodel dat ook contact met zijn omgeving zoekt. Ze hebben allen hun sterktes en zwaktes, hun kansen en bedreigingen.

Magistraal, imposant en immens. Maar ook aan restauratie toe en omgeven door complexiteiten. Drie mogelijke pistes die pogen te antwoorden, drie vonken voor heropwekking, drie mogelijke toekomstbeelden voor de gebouwen rond de hoogste schoorsteen van Gent.

Studie afgerond, Gent

zicht vanuit Kerkbrugge  

zicht vanuit de haven  

ketelhuis  

machinezaal  

KMO-ruimtes en verdeelcentrum  

scheepvaartmuseum  

opmeting  

ruimtelijke analyse - landschap  

ruimtelijke analyse - erfgoed  

benaderingsanalyse  

symmetrieën en anomalieën  

visievorming