Marge is een jong ontwerpkantoor dat optreedt in het veld van architectuur, design, masterplan en interventie. Er is geen vernauwing qua opdrachtgever of opdracht, schaal of budget. Iedereen is welkom. Complexe ontwerpopdrachten zijn ons ding. We kiezen geen niche of bepaalde sector, dat houdt ons wakker en alert.

Ons werk komt divers en eclectisch over. Stijl lijkt niet langer relevant. Een gemene deler is er wel: aanpak, houding, proces. Onze werking is consistent. Via een analytisch en iteratief proces wordt de ontwerpvraag steeds uniek, individueel en relevant beantwoord. Dit betekent niet traag of duur, tenzij dat gewenst is, maar het betekent wel haarscherp op maat van u.

Geen half werk. We gaan ver in onze dienstverlening om het maatproduct te realiseren. We pogen vergaand te ontzorgen. Enerzijds zit dat in het uitgebreide takenpakket dat we kunnen aanbieden: we hebben veel kennis in huis, en ook verschillende gespecialiseerde partners. Anderzijds zit dat in onze grondigheid. Grondigheid is de sleutel om controle uit te oefenen op geld, tijd, techniek en vorm, tot in de kleinste graad van detail.

Marge treedt op tussen verschillende dingen, zonder exclusief tot één van die dingen te behoren. Wij zoeken bewust de rand op. Aan de rand kristalliseert het nieuwe. Aan de rand bevinden zich verscheidene, soms tegengestelde factoren: ze dwingen tot een overstijgen van het normale. Vruchtbaar slib. De gekrabbelde kanttekening in een boek. Iets anders. Iets meer.